Vi följer de riktlinjer som folkhälsomyndigheten sätter upp och har i samråd med miljö- och hälsovårdsmyndigheten gjort en bordsplacering där allt bygger på att sällskap skall kunna hålla avstånd till varandra när de vistas ombord. Det innebär även att vi har minskat antalet passagerare ombord.

Kollektivtrafik omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster på fler än 50 personer. Det innebär att sommarens turbåtstrafik i Luleå skärgård kommer att köras enligt ordinarie tidtabell. Det är trots detta viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Är du sjuk ska du stanna hemma.
  • Uppvisar du symtom på covid-19länk till annan webbplats under din vistelse i Luleå skärgård är det inte tillåtet att åka tillbaka till fastlandet med någon av turbåtarna. Kontakta Kustbevakningen på 0776-70 60 00 för sjuktransport.
  • Håll avståndet vid ombordstigning och ombord
  • Undvik trängsel på båten
  • Hosta och nys i armvecket
  • Tvätta händerna före avresa
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.