E-post: info@laponia.se,
Telefon 0920-120 84,
Telefontid mån-fre kl 09-13

Filmen visar en del av vårt kryssningsutbud med M/S Laponia.

Historik om Laponia Rederi

Efter många år inom bogserbåtsverksamhet köpte Kalle Söderholm passagerarfartyget M/S Sandskär 1984 och började trafikera Haparanda och Kalix skärgårdar. M/S Sandskär var kvar i rederiet fram till 1992 då hon såldes vidare för ge mer plats åt den betydligt större M/S Laponia som köptes 1991.

2010 tog Johan Söderholm och Ulrika Kommes över rederiet. De har utökat verksamheten till att innefatta alla kommuner längs Bottenviken skärgård från Haparanda i norr till Skellefteå i söder med fler fartyg:
-M/S Laponia går i kryssningstrafik och charter med våra populära räkkryssningar som huvudsyssla. Laponia tar 174 passagerare.
-M/S Symfoni som i huvudsak trafikerar Luleå kommuns turlista som går till sex olika öar i skärgården. Symfoni tar 230 passagerare.

-Stridsbåt Viggen går i chartertrafik sedan 2018. Viggen tar 12 passagerare

-Stridsbåt Lansen, ny för 2024, ska gå i chartertrafik samt turer till Rödkallen. Lansen tar 12 passagerare.

-Arbetsbåten Labyrint kan utföra godstransporter och andra arbeten i Bottenvikens skärgård. Labyrint tar 11 passagerare.

Vi är så stolta medlemmar i branschorganisationen Sveriges Skärgårdsredare där 100 rederier ingår. Tillsammans driver vi skärgårdstrafik med 330 fartyg över hela Sverige.
2018 blev vi utsedda till ”Årets skärgårdsrederi” något som gavs oss ny energi att fortsätta utveckla vårt företag så att våra gäster alltid skall uppleva god service och känna sig varmt välkomna ombord.

Besök broschyren

Välkommen ombord önskar Ulrika och Johan med besättning!