E-post: info@laponia.se,
Telefon 0920-120 84,
Telefontid mån-fre kl 09-13

Filmen visar en del av vårt kryssningsutbud med M/S Laponia.

Historik om Laponia Rederi

1984 köpte min far Karl Söderholm passagerarfartyget M/S Sandskär (ex. Bellman 2) och började trafikera Haparanda och Kalix skärgårdar. M/S Sandskär var kvar i rederiet fram till 1992 då hon såldes vidare för ge mer plats åt M/S Laponia (ex. Mysing) som köptes 1991. Första tiden bestod verksamheten främst av turer mellan Luleå och Kemi i Finland men allt eftersom koncentrerades trafiken till Luleå men med uppdrag i hela Bottenviken.

Jag, Johan Söderholm, har varit med sedan starten och är uppvuxen med båtar där jag är fjärde generationen sjöfarare och 2010 tog jag och Ulrika Kommes över rederiet. Vi har nu byggt ut verksamheten till att innefatta alla kommuner längs Bottenviken skärgård från Haparanda i norr till Skellefteå i söder. Vårt senaste tillskott i flottan är M/S Symfoni som vi haft i vår ägo sedan 2015. Hon är i huvudsak sysselsatt med att trafikera Luleå kommuns turlista som går till sex olika öar i skärgården. Hon är byggd på samma varv som M/S Laponia och de är likvärdiga i komfort och prestanda.

Vi har investerat för att att utveckla vårt turistföretag och bytt framdrivningssystem, installerat luftvärmepumpar samt ett gråvattensystem på M/S Symfoni. Detta innebär att vi minskar våra utsläpp och den påverkan vi gör på den miljö vi är verksamma i. Detta är helt i linje med vår strävan och företagets miljöpolicy. Det som möjliggjort detta är att vi har fått investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vi är så stolta medlemmar i branschorganisationen Sveriges Skärgårdsredare där 115 rederier ingår. Tillsammans driver vi skärgårdstrafik med 350 fartyg över hela Sverige. 2018 blev vi utsedda till ”Årets skärgårdsrederi” något som gavs oss ny energi att fortsätta utveckla vårt företag så att våra gäster alltid skall uppleva god service och känna sig varmt välkomna ombord.

Besök broschyren

Välkommen ombord önskar Ulrika och Johan med besättning!