Väder

Vi får många frågor kring hur väder och vind påverkar våra avgångar. Regn och dåligt väder är i sig ingen orsak till inställd avgång. Det som styr är vinden; hur kraftigt det blåser, hur länge det blåst men framför allt vilken vindriktning det blåser från.
Nordliga vindar innebär att det blåser från land och då är det oftast inga problem även om det blåser väldigt hårt. Sydliga vindar gör att om det blåser hårt en längre tid får vi in kraftig sjö från hela Bottenviken. Om vi kan trafikera olika öar beror på flera faktorer och ibland är det svårt att från land bedöma hur sjön ser ut vid de öar som vi trafikerar. Det innebär att det är Befälhavaren som bestämmer om vi kan angöra olika öar och i vissa fall måste beslutet fattas ute till havs när man ser förhållandena på den aktuella platsen. Ibland kan vi iland ha svårt att förstå att vissa avgångar ställs in trots att det är vackert väder och inte blåser just i denna stund. Då kan det vara så att om det har blåst hårt de senaste dagarna så kan det ligga kvar dyning(gammal sjö) som faktiskt kan påverka förhållandena så mycket att vi inte kan angöra vissa hamnar.

Kryssningar utan landstigning påverkas ytterst sällan av väder och vind. Vi kan kryssa i skyddade vatten som gör att vi inte känner av eventuell sjögång. Befälhavaren väljer alltid rutt efter väder och vind.

Vi bevakar aktivt vädret hela tiden. Om du har bokat en plats på någon av båtarna då har vi dina kontaktuppgifter och kan då via sms eller ett samtal meddela om förutsättningarna för just din avgång förändras. Det går också att hålla kolla på vår facebooksida eller givetvis kontakta vårt bokningskontor.

Säkerhet

Våra fartyg besiktas och godkänns årligen av Transportstyrelsen för att vi skall få bedriva passagerartrafik. Samtlig personal genomgår säkerhetsutbildning för att veta hur de skall agera i olika situationer som kan uppstå ombord.
Våra fartyg är utrustade med livbälten för såväl vuxna som barn och alla har plats i en livflotte om det skulle behövas. I en eventuell nödsituation är det viktigt att du följer befälhavarens order.
Här kan du se en film som vi har tagit fram för att visa säkerhetsutrustningen ombord